Möjligt samarbete mellan Deepwater och Tesla

Utanför kusten av Massachusetts ligger vindkraftsprojektet Deepwater Wind på 144 megawatt.

Vd Jeff Grybowski meddelade i en intervju med Financial Review att det finns planer på att använda sig av batterier från Tesla.

Batterierna ska, under nattetid när turbinerna snurrar, lagra energin, för att senare under dagen eller vid behov, fördela elen.  

Allt ingår i Deepwater Winds vision om att förse Massachusetts med förnybar el.