ABB kammar hem miljonorder för offshore vindkraft

ABB har vunnit en order på 30 miljoner dollar från ScottishPower Renewables för att leverera två SVC Light® statiska kompensatorer (STATCOM) som ska jämna ut spänningsfluktuationer.

De ska öka strömöverföringskapaciteten, förbättra strömkvaliteten och öka elnätets stabilitet, vilket möjliggör mer energieffektiv och tillförlitlig strömförsörjning. Beställningen gjordes under andra kvartalet 2017.

East Anglia ONE-projektet omfattar 714 megawatt från 102 vindturbiner vilka uppfylla behoven från över 500 000 hushåll. Offshorevindkraftverket ligger cirka 43 kilometer från Suffolks kust i södra Nordsjön.

Fakta:

STATCOM är en del av ABB:s familj av FACTS-tekniker (Flexible Alternating Current Transmission Systems) som hjälper till att reducera förluster, öka kapaciteten och flexibiliteten hos kraftöverföringssystem och bidra till mer effektiva och tillförlitliga elnät.

Hjärnan i STATCOM är ABB Ability™ MACH-systemet som övervakar, styr och skyddar tekniken i stationen och hanterar tusentals åtgärder för att säkerställa krafttillförlitlighet och -effektivitet.

Två avancerade ABB TrafoStar™-autotransformatorer ingår i STATCOM-systemet.