ABB tar hem uppgraderingsorder för nordisk HVDC-länk

ABB har tagit hem en order värd cirka 30 miljoner dollar från Svenska Kraftnät i Sverige samt Energinet i Danmark. ABB kommer att uppgradera kontroll- och skyddssystemet för kraftöverföringslänken Konti-Skan för högspänd likström (HVDC) med den senaste ABB Ability MACH-tekniken. Ordern lades under andra kvartalet 2017.

Kraftöverföringslänken Konti-Skan byggdes för 52 år sedan som den första sammanlänkningen mellan Sverige och Danmark som möjliggjorde energiutbyte. Detta ska ha gett fördelarna med ett gemensamt elnät med ytterligare funktioner från HVDC-systemet, vilket har möjliggjort utbyte av förnybar vatten- och vindkraft under decennier.

Installationen av det nya systemet ska förlänga livslängden på HVDC-länken och ytterligare förbättra strömtillgängligheten liksom tillförlitligheten och effektiviteten i elnätet genom avancerad digitalisering.

ABB Ability MACH-systemet ska fungera som en hjärna i HVDC-länken – övervakar, styr och skyddar tekniken i stationerna för att säkerställa tillförlitlighet och effektivitet. Det är försett med felregistrering och funktioner för fjärrkontroll.