Eitech kammar hem avtal i Trelleborgs kommun

Eitech har vunnit uppdraget att leverera den första stationen av flera när Trelleborgs kommun stärker sitt nät och bygger för att höja spänningen till 130kV. I uppdraget ingår även ansvar för en tillbyggnad i befintlig station ÖF i form av ett nytt 130kV fack. Ordervärdet uppgår till närmare 29 miljoner svenska kronor.

Den nya 130/10kV stationen byggs i Trelleborgs hamn och utrustas med ett konventionellt luftisolerat 130kV ställverk som placeras inomhus i en egen byggnad som även rymmer två krafttransformatorer. I direkt anslutning byggs en 10kV byggnad med tillhörande kontrollrum för hela fördelningsstationen. Byggnaderna uppförs i betong.

– Vi bygger stationen för att hantera både 130kV och 50kV. Att dela stationen i två byggnader ger förutom en större tillgänglighet och säkerhet även möjlighet att på ett effektivt sätt minska entreprenadtiden. Alla delar konstrueras modulbaserat, vilket resulterar i skalbarhet och möjlighet till återanvändning, säger Jan Hintze, vd Eitech Engineering AB.

Eitechs uppdrag avser en totalentreprenad och färdigställs sommaren 2018.