Ökning av vindkraften under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2017 beställdes vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 232 megawatt. Det kan jämföras med 2 megawatt under första kvartalet. Det framgår av ny statistik och en prognos som Svensk Vindenergi presenterar i dag.

– Efter en lång tids osäkerhet om framtiden för elcertifikatsystemet finns det nu en tydlighet som gör att investeringarna i vindkraft kan ta ny fart, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

I juni beslutade riksdagen om en förlängning av elcertifikatsystemet och ett nytt mål om ytterligare 18 TWh ny förnybar el till år 2030. Beslutet bygger på den energiöverenskommelse som slöts förra sommaren mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.

– Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för vindkraft. Det tillsammans med en långsiktig politisk inriktning mot ett helt förnybart elsystem innebär ett växande internationellt intresse att investera i Sverige, säger Charlotte Unger Larson.

Under det andra kvartalet 2017 fattades beslutat om investeringar i vindkraft gällande 232 megawatt, vilket är den näst högsta nivån under de senaste tre åren.

– När vindkraftsinvesteringarna nu tar fart igen måste vi påskynda och förenkla anslutning till elnäten och effektivisera tillståndsprocesserna. En mycket viktig åtgärd är att fullfölja Energimyndighetens och Naturvårdsverkets förslag att slopa det så kallade kommunala vetot mot vindkraft, säger Charlotte Unger Larson.