Kallt klimat i fokus när Sverige och Nederländerna samarbetar

RISE, i samarbete med ECN (Energy Research Centre of The Netherlands), kommer att bygga upp ett testcenter i norra Sverige som ska erbjuda den globala vindindustrin optimala förutsättningar för tester.

Områden med kallt klimat innebär en stor potential för vindkraft över hela världen, skriver RISE, men is och låga temperaturer kräver pålitlig och beprövad teknik. Därför behöver vindindustrin ett testcenter i kallt klimat. Tillsammans syftar RISE och ECN att kunna erbjuda:

- Ett testcenter i norra delen av Sverige för fullskalig testning, undersökning, verifiering och certifiering av nya generationer vindkraftverk och delsystem som fungerar i kallt klimat.

- Kvalificerade tjänster såsom test och validering, datainsamling, mätningar, övervakning och fälttjänster av prov- och prototypturbiner, men även av delsystem och komponenter till den globala vindindustrin.

– Vi kan ännu inte säga var testcentret ska byggas, men har fem platser som vi undersöker i detalj just nu, säger projektledaren Stefan Ivarsson på RISE.