Eksjö kommun färdigställer vindbruksplan

- Det är en viljeinriktning hur vi ser på möjligheten att etablera vindkraft i kommunen. Vindbruk i den här planen ses ur ett resursperspektiv med en långsiktigt hållbar markanvändning, förklarar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Per Sixtensson (C) till Tranås Tidning.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår via kommunstyrelsen, fullmäktige att anta vindbruksplanen.

- Den här vindbruksplanen är mer restriktiv än tidigare översiktsplanen, det finns mer tydliga riktlinjer att hålla sig till, berättar Marcus Åberg, planarkitekt.

- Det handlar om avstånd, hur vindkraftverken ska se ut och ljudnivåer, förklarar Marcus Åberg.

Områdena omfattar två norr om Hult och öster om Skuruhatt och tre mindre områden sydväst om Mariannelund och öster om Kråkshult. I planen framgår att det ska vara minst 1 000 meter från en vindkraftspark till ett bostadshus och att bullernivån utomhus vid ett bostadshus inte får överstiga 40 dB.