Vattenfall tecknar avtal med AkzoNobel

AkzoNobel har slutit avtal med Vattenfall om 1,25 terawattimmar miljöcertifierad el till sju av sina anläggningar i Sverige och Finland. Samarbetet ska även underlätta möjligheten att balansera elsystemet vid behov genom flexibel energianvändning.

AkzoNobel har som mål att år 2020 ha 100 procent förnybar energi från vind- och vattenkraft till sina anläggningar i Norden.

– Långsiktigt samarbete, förnybar el och möjligheten till efterfrågeflexibilitet var tre tunga argument i valet av Vattenfall som ny elleverantör. För oss är en smart hantering av elen av största betydelse eftersom det ger en hållbar värdekedja samtidigt som det är en bra affär för oss och marknaden. Att vi utöver det har ett mycket gott samarbete där vi känner att Vattenfall lyssnar på oss och våra behov är ytterst viktigt, säger Anders Österlund, Energy Director, AkzoNobel.

Vattenfall levererar sedan 1 januari 2017 miljödeklarerad el märkt EPD (Environmental Product Declaration) till sju av AkzoNobels anläggningar i Sverige och Finland. Avtalet har en årlig volym om cirka 1,25 terawattimmar.