Oro för vindpark i Bruzaholm

Vattenfall har planer på att konstruera en vindpark i Bruzaholm – något som ska ha väckt en oro hos boende i närheten, skriver Vimmerby Tidning.

- Det vore katastrof, säger Peter Stubbe Teglbjaerg till Vimmerby Tidning vars familj haft sommarstuga i Passamålen i 40 år. Jag hoppas fortfarande att det inte blir någon vindkraftpark i området, men om det blir så kommer flera i familjen att lämna sin del i sommarstugan.

- Bara från vår sommarstuga kommer vi se 19 stycken vindkraftverk som är över 200 meter höga. Det kommer även att vara mycket höga ljud.

Ingegerd Bills på Vattenfall berättar att bolaget har tagit hänsyn till de närboende.

- Naturligtvis skulle vindkraftverken synas. Men vi har tydliga regler för ljud och skuggning. Ljudet får inte överstiga max 40 decibel och skuggning av en bostad är reglerat till max åtta timmar per år. Vattenfall håller i sin ansökan ett avstånd på 800 meter till närmsta hus. Det är viktigt för framtiden och för miljön att vi går mot mer förnybar energi.