Första spadtaget för park i New Mexico

Snart är arbetet igång med vad som ska bli New Mexicos största vindpark.

Första fasen av El Cabo Wind Farm i Torrance. Parken väntas tas i drift i slutet av 2017.

Investeringen för parken omfattar 4,5 miljarder kronor (500 miljoner dollar). Totalt ska 140 turbiner på plats.