Greencoat förvärvar i Skottland

Greencoat UK har förvärvat ett vindkraftsprojekt på 16 megawatt i Skottland från General Electric.

Köpeskillingen omfattar 438 miljoner kronor (46 miljoner euro).

Förvärvet ökar Greencoats portfolio i Storbritannien till 436 megawatt, spritt över 20 olika vindparker.