Eon vill stabilisera nät med vindkraft

Eon planerar att stabilisera det tyska elnätet med vindkraft, skriver Electric Light & Power. Detta möjliggörs genom integration av vindkraft in i Eons virtuella kraftverk.

Företaget planerar att genom ett pilottest, gradvis öka andelen vindkraft för att öka leveranssäkerheten. Om det nu blir ett överskott av el, kommer Eon att stänga av vindparken – på så sätt ska inte några ytterligare kostnader hamna hos kunderna.

Eon ska ha fått grönt ljus från en kund i Vorpommern-Greifswald, samt systemansvarig 50Hertz.