Vindkraften gynnas av kraftiga vårvindar

Nyligen fick Sverige erfara ett vårväder under en dag med mycket av både vind och sol som gjorde att energin från vindkraften som mest nådde upp till 11 gigawatt i Norden - närheten av det rekord som sattes i januari, rapporterar Bixia.

Vindkraften stod under dagen för närmare 30 procent av den svenska elförbrukningen, vilket är tre gånger mer än snittet. Även solen bidrog och stod för åtta procent av Danmarks totala produktion.

– Just kombinationen av mycket vind och mycket sol är inte så vanlig då molnighet oftast följer med lågtrycken som drar med sig mycket vind, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på elbolaget Bixia.

Men under natten var vinden kraftig, så behovet av el inte är lika stort. Detta ledde till att elpriset pressades kraftigt. I Danmark var det till och med negativa elpriser, det vill säga man fick betala för att producera.