Iberdrola Renewables tecknar amerikanskt avtal

Iberdrola Renewables har tecknat ett kraftköpeavtal med Southern California Edison (SCE) som sträcker sig över 15 år.

Elen ska levereras från vindkraftsprojektet Tule Wind i McCain Valley, östra San Diego.

Southern California Edison ska köpa upp all el från vindkraftsparken, som ska omfatta en kapacitet på 132 megawatt vid full drift.