Siemens i samarbete med EnBW

Enbridge har meddelat att de avser att fortsätta sin investering i EnBW:s havsbaserade vindkraftsprojekt Hohe See på drygt 500 megawatt i Nordsjön.

Siemens kommer att förse projektet med ytterligare konstruktionsarbete, förutom leveransen av självaste turbinerna.

Nu när Enbridge har förvärvat 49,9 procent av projektet, har utvecklare EnBW fått grönt ljus att fortsätta med arbetet.

När parken väl är i drift kommer den att omfatta 71 stycken turbiner och kommer att kunna försörja 560 000 hushåll med el.