North Carolina vindpark i drift trots motsättningar

Avangrid Renewables vindkraftsprojekt om 104 turbiner, är nu i drift och ska kunna försörja 60 000 hushåll med sin el. Investeringen för projektet omfattar 3,5 miljarder kronor (400 miljoner dollar).

Men vägen hit har inte varit lätt, utan kantats av kritiker och motståndare som hävdar att vindkraftsprojektet är ett hot mot det amerikanska försvarssystemet då parken ligger i närheten av en radaranläggning för långdistansövervakning.

Men efter att lokala politiker manade president Donald Trump till att stänga ner projektet, kom beslutet från Pentagon att anläggningen och parken kunde samexistera bredvid varandra utan vidare störningar.