Rapport: ljus framtid för energimålen 2020

I en andra rapport från Europeiska kommissionen – “State of the Energy Union”, ska det finnas positiva tecken på att energimålen är på god väg att nås till 2020.

Några av målen under 2016 var bland annat "clean energy for all" och ”Winter Package”. Maros Sefcovic vd för Europeiska kommissionen nämnde i ett uttalande att utvecklingen är på god väg och vissa mål ska redan vara nådda, skriver Wind Power Monthly. Som bland annat att nå 27 procent förnybar energi till 2030.