Många utmaningar med 100 procent förnybar el

En grupp forskare på Ångströmlaboratoriet i Uppsala har studerat om man i elsystemet mellan Sverige, Norge, Finland och östra Danmark kunna ersätta fossil- och kärnkraft med de väderberoende, skriver SVT Nyheter.

– Potentialen finns, energin finns. Den stora utmaningen är att hela tiden balansera konsumtionen med produktionen. Varje sekund måste de här vara i balans. Med ökad mängd väderberoende produktion kan det bli större utmaningar för vattenkraften, hur mycket den behöver balansera den väderberoende produktionen, säger Jon Olauson som är forskare och ingenjör till SVT Nyheter.

En av lösningarna kan vara utbyggd vattenkraft

– Kanske inte nya dammar och så, men en förstärkning av kapaciteten i de verk som finns skulle kunna vara en lösning.  Det vi har tittat på är hur man kan kombinera de här väderberoende kraftslagen på ett smart sätt så att deras variationer tar ut varandra, säger Jon Olauson till SVT Nyheter.

Balansproblematiken kan också lösas genom ökade elförbindelser med grannländerna eller att konsumtionen blir mer flexibel så att den kan hjälpa till att balansera systemet, avslutar Jon Olauson till SVT Nyheter.