Vindpark Ringer Hill färdigställs

NJR Clean Energy Ventures (NJRCEV), dotterbolag till New Jersey Resources (NJR), har färdigtsällts vindkraftsparken Ringer Hill i Somerset, Pennsylvania.

Parken består av totalt 14 stycken turbiner från General Electric med en total kapacitet om 39,9 megawatt.

Iron Mountain har bland annat tecknat ett kraftköpeavtal på 26,6 megawatt av Ringer Hill för att driva sina datacenter samt nå energimålen företaget satt upp.