Storbritanniens första vindpark firar 25 år

Tio stycken turbiner började snurra för 25 år sedan. Vindkraftsprojektet Delabole var den första vindparken i Storbritannien. Nu har turbinerna snurrat i ett kvartssekel samt försörjt 2 700 hushåll med el varje år.

Fram till idag har de tio turbinerna växt till mer än 1 000 turbiner som tillsammans kan försörja mer än 9,5 miljoner hushåll per år med el.

Förra året stod vindkraft för 12 procent av Storbritanniens elproduktion, skriver Belfast Telegraph.