Siemens tecknar avtal med SK D&D

Lokala utvecklaren SK D&D har tecknat ett avtal med Siemens gällande ett vindkraftsprojekt på 60,6 megawatt.

Projektet Uljin är lokaliserat i Sydkorea, leveransen omfattar 16 stycken turbiner typ SWT-130 på 3,6 megawatt samt en typ SWT-108 på 3 megawatt.

Leverans väntas våren 2018.