Grönt ljus för Sand Hill vindpark

Silicon Valley Power (SVP), ett elbolag  i Santa Clara, Kalifornien, har tecknat ett kraftavtal med sPower för 49,5 megawatt. Avtalet avser en period om 25 år för vindkraftsprojektet Sand Hill.

Parken är lokaliserad i Altamont Pass Wind Resource Area, som en del av att bygga upp elnätet i Alameda County.

Totalt ska 25 stycken turbiner installeras, med driftstart innan 2020.