Vindkraften ökar i Frankrike

Vindkraften genererade totalt 15 terawattimmar el de första nio månaderna av 2016, skriver See News Renewables.

En ökning på sju procent jämfört med föregående år. Dock ska tredje kvartalet ha plågats av låg aktivitet på grund av mindre vind.

Från januari till september ska alltså vindkraften ha stått för 4,3 procent av Frankrikes elbehov.

I slutet av september fanns det 11 166 megawatt installerad kapacitet i landet.