Glötesvålen vindpark inte något hot för kungsörnen

En studie, som ska vara den längsta studien i Sverige kring kungsörn och vindkraft, har nu slutförts. 1 010 meter över havet vid Glötesvålen vindpark är platsen för studien av kungsörn och hur de förhåller sig till vindkraft. Studien omfattar tio häckningssäsonger mellan åren 2007–2016 (fem år före, tre år under och två år efter byggnationen av Glötesvålens vindpark). Den har genomförts under ledning av yrkesornitologen Jan Pettersson på JP Fågelvind tillsammans med medarbetaren Ulla Stenberg.

Den visar bland annat på att kungsörnarnas revir kring Glötesvålens vindpark i Härjedalen har inte påverkats negativt av vindkraftverken, skriver OX2 i ett pressmeddelande.

Företaget har gjort anpassningar för att minimera risken för att kungsörnen ska störas och det ska ha visat resultat i studien.

- Gör man rätt anpassningar av vindkraftverkens placeringar som OX2 har gjort här så finns goda förutsättningar för att kungsörn och vindkraft kan samexistera. Vår studie visar att kungsörnarna inte har påverkats negativt av vindkraftverken, säger Jan Pettersson på JP Fågelvind.

- Studien är en viktig kunskapskälla för hur man ska tänka kring utveckling och planering av vindkraftsprojekt i förhållande till kungsörn. Resultatet stämmer väl överens med andra studier som har gjorts internationellt. Förhoppningsvis kan den här samlade kunskapen bidra till att minska den överdrivna oro som ofta finns lokalt, säger Jan Olof Dahlin, Projektledare på OX2.