Block Island nära produktionsstart

USA:s första havsbaserade vindkraftsprojekt Block Island, av Deepwater Wind, ska alldeles strax börja producera el.

En av turbinerna vill dock inte starta igång vid tester, men enligt ägaren ska driftstart inte påverkas av detta utan de andra turbinerna kommer att starta igång som vanligt.

Parken kommer kunna försörja 17 000 hushåll med el.