General Motors förvärvar i Texas

Reuters meddelar att General Motors planerar att förvärva 50 megawatt av vindkraft från vindkraftsprojektet Cactus Flats.

Parken omfattar en total kapacitet på 150 megawatt och ligger i Concho, Texas där den utvecklas av RES.