Nordex testar ny turbin

Nordex meddelar att de snart ska driftsätta de första av deras N117 turbiner på 3,6 megawatt.

Turbinen lanserades i augusti tillsammans med N131.

De första turbinerna av typ N117 har installerats i Bargeshagen, norra Tyskland, för tester.
Planerna och förhoppningen är att turbinerna ska kunna nå full certifiering sommaren 2017.