Planerade vindkraftsparker i Pauträsk och Norrbäck

I stöttingfjällsområdet planerar Vattenfall en större utbyggnad av kraftledningar, skriver P4 Västerbotten.

Detta på grund av två planerade vindkraftsparker i Pauträsk och Norrbäck. En miljardsatsning som kan omfatta 175 vindkraftverk. Dock är inte alla tillstånd klara än. Ett nej ska redan ha kommit från Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Västerbotten.

Det har överklagats till Mark- och Miljödomstolen.