”100 miljarder kronor investeras i Norrland fram till år 2030”

Torbjörn Laxvik, projektledare Vindkraftcentrum, skriver i ett inlägg att han tror på en framtida miljardinvestering i storskalig vindkraft i Norrland. Han menar att överskådligt är den landbaserade vindkraften den mest ekonomiskt fördelaktiga gröna energin att investera i.

Torbjörn lyfter också andra positiva effekter av vindkraften, möjligheterna till utveckling i landsdelen som arbetstillfällen inom forskning och produktutveckling. Enligt Vindkraftcentrums erfarenheter och kartläggningar av storskalig vindkraft i Norrland ska de förutspådda 100 miljarder kronorna kunna ge 10 000 regionala årsanställningar fram till 2030 inom bygg och anläggning, drygt 20 000 regionala årsanställningar för drift och underhållsjobb.

Utbyggnaden av vindkraften innebär en ordentlig utvecklingspotential, skriver Torbjörn Laxvik. Samtidigt som en förstärkning av Norrlands konkurrensfördelar.

Läs mer av kommentarerna från Vindkraftcentrum här.