Ökad vinst för Siemens

Siemens förnybara division rapporterar om en vinst på 132 miljoner euro under det fjärde kvartalet av deras räkenskapsår.

Ökningen omfattar 83 procent och ska vara ett resultat av starkare bidrag från företagets servicedel.

Trots ökningen ska orderantalet ha minskat med 56 procent just under samma period, men ökat med 30 procent generellt jämfört med föregående år.