Sex turbiner i drift North Carolina

I Pendleton, North Carolina har alla sex turbinerna i vindkraftsprojektet Chopin tagits i drift.

Parken kan generera 10 megawatt och ägs av BayWa r.e. Renewable Energy

Planen var först att parken skulle omfatta 33 turbiner och en kapacitet på 99 megawatt, men Umatilla County commissioners godkände turbinerna men inte överföringsledningen.

Protester kom också från Blue Mountain Alliance som menade att parken kan komma påverka landskap, djurliv och markvärde.

Så nu är det sex snurror som levererar energi och försörjer 7 500 hushåll med el.