Vind- och solkraft populärt hos britterna

Majoriteten av den brittiska befolkningen ska vara positivt inställda till solkraft (83 procent). 73 procent ska vara positiva till vindkraft.

Skillnader när det kom till åsikten om vindkraft var tydlig gällande ålder och bostadsområde. 75 procent av stadsbor var positiva till vindkraft, medan 65 procent som levde på landet hade samma åsikt, skriver Sun and Wind Energy

När det kom till ålder var det 77 procent av människor mellan 18 år och 24 som var positiva till vindkraft. Men bland dem som var över 65 år låg siffran på 66 procent.

Totalt ska ComRes ha intervjuat 2 037 människor.