Gamesas prototyper installerade

Gamesas senaste prototyper G126 på 2,5 megawatt och G132 på 3,3 megawatt har installerats på forskningscentret Alaiz i Navarra, Spanien. Arbetet började i augusti 2016.

Enligt tillverkaren ska G126 på 2,5 megawatt (som är specialiserad för platser med låga vindlägen) redan vara igång och producera el medan G132 på 3,3 megawatt (specialiserad för platser med medelvind) kommer tas i drift inom en snar framtid.

Nästa steg är att jobba med certifikationsprocessen. Processen väntas bli helt klar till mitten av 2017.