Gamesa tecknar avtal på 50 megawatt

Gamesa har vunnit ett avtal med ReNew Power, avtalet avser ett vindkraftsprojekt på 50 megawatt.

Vindkraftsprojektet ska lokaliseras i Indien, Karnataka.

Avtalet omfattar installation av 25 stycken turbiner från Gamesa typ 114 på två megawatt vardera. Turbinerna är specialdesignade för platser med lägre vindhastighet, något som är vanligt i Indien.

Avtalet stärker samarbetet mellan de två aktörerna, som har en portfolio av 300 megawatt mellan varandra. 

Gamesa har vunnit ett avtal med ReNew Power, avtalet avser ett vindkraftsprojekt på 50 megawatt.

Vindkraftsprojektet ska lokaliseras i Indien, Karnataka.

Avtalet omfattar installation av 25 stycken turbiner från Gamesa typ 114 på två megawatt vardera. Turbinerna är specialdesignade för platser med lägre vindhastighet, något som är vanligt i Indien.

Avtalet stärker samarbetet mellan de två aktörerna, som redan har avtalt 300 megawatt mellan varandra.