Två tyska parker förvärvas av Aquila Capital

Aquila Capital har förvärvat två tyska parker. Förvärvet gör att bolagets portfölj ökar i kapacitet till 720 megawatt.

Vindkraftsparkerna har en varsin kapacitet på 34 megawatt och 46 megawatt.

Projekten kopplades till nätet 2014.