Fortum beställer från Vestas

Vestas har tecknat ett avtal gällande leverans av 22 stycken turbiner. Kund är Fortum Generation AB.

Leveransen avser turbiner typ V126 på 3,45 megawatt vardera. Förutom turbinerna i sig ska Vestas även förse kunden med avsiningssystem, installation och idrifttagning samt service i fem år.

Turbinerna ska till vindkraftsparken Solberg i Västernorrland.

Leveransen väntas tredje kvartalet 2017, med idrifttagning fjärde kvartalet samma år.