GE lanserar digital tjänst

GE lanserar en digital vindkraftstjänst för den indiska marknaden - Digital Wind Farm.

Det digitala systemet ska utnyttja stora mängder data och analyser för att sedan sammanfoga dessa med turbiner genom en digital infrastruktur.

Systemet ska möjliggöra ökad produktion, minskade kostnader, ökad tillgänglighet och produktivitet.

Några av teknikerna är bland annat PowerUp, som samlar mjukvaru- och hårdvaruaktiverade tekniker för att öka produktionen upp till fem procent genom att ta hänsyn miljöförhållanden. Wind Energy Casting möjliggör integration av en större mängd vindkraft i nätet genom schemaläggning av utskick utan att placera belastning på nätet.