En turbin med sensor

Nu har det kommit en turbin som ska känna av när fladdermöss är i närheten av den, i ett sådant avstånd där skada kan bli gjord.

Då ska turbinen stänga av motorn som en preventiv åtgärd för att minska dödsfall.

I Storbritannien finns turbinen i närheten av det kungliga samfundet för skydd av fåglar, där den då ska hjälpa samfundet att minska dess koldioxidutsläpp.

Risken för att skada eller döda fåglar och fladdermöss ska ses mindre viktig av samfundet än de klimatproblem världen står inför idag. Ecotricity står för turbinen och har installerat detekteringssystem på turbinen som ska lyssna och märka om fladdermöss kommer i närheten av turbinen, för att sedan kunna stänga av den.