Hög expertis vid nedmontering av park

När Vattenfall avvecklade Yttre Stengrund krävdes det en hög expertis för att allt skulle gå som planerat. För arbetet anställde Vattenfall bland andra Connected Wind Services.

Svensk Sjöentreprenad AB valdes för att utse de mest kompetenta underleverantörer för jobbet. De valde ett samarbete mellan de danska bolagen BMS Krangården A/S och Wind Services, en oberoende tjänsteleverantör som ligger i Balle, Danmark, med affärsenheter i Sverige och Tyskland.

BMS Krangården levererade den krävda krankapaciteten i samband med nedmontering och Connected Wind Services anlitades för att ge både nödvändig utrustning och högspecialiserade vindkraftstekniker för själva avvecklingen av de 55 meter höga vindkraftverken.

Arbetet var både tidsödande och komplicerat på grund av yttre påverkningar som väder och vind. Men trots detta höll projektet tidschemat och allt gick som väntat.