Siemens genomför global inspektion

Siemens har nu valt att inspektera totalt 750 turbiner efter att deras maskiner har kollapsat.

Inspektionen sträcker sig globalt och ska undersöka varför turbinerna har kollapsat som de gjorde, något som ännu inte är besvarat.