Eolus förvärvar från Vestas

Eolus köper åtta vindkraftverk från Vestas till projekt Långmarken, modell V126 3,3 megawatt, för uppförande under hösten 2016.

Vindkraftverken har en sammanlagd effekt om 26,4 megawatt och ska uppföras i vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun. Vestas ska även serva turbinerna under 5 år.

Eolus avsikt är att uppföra och sälja anläggningen nyckelfärdig. Två av verken kommer att avyttras till offentliga investerare, Landstinget i Kalmar län samt Malmö Stad.