En ny belägging för blad

De tysta vingslagen från en uggla är precis det som har inspirerat detta forskningsprojekt där forskare från Cambridge University i England syftar till att minska bullret från vindturbinblad utan att påverka aerodynamiken.

I samarbete med Virginia Tech, Lehigh och Florida Atlantic i USA, har Cambridge University utvecklat en ny beläggning för vindturbinblad - inspirerad av ugglor –som minskar beläggningsbruset utan att negativt påverka prestandan.

Ugglor ska vara kapabla till att flyga väldigt tyst, detta tack vare deras intrikata fjädrar, som har vad som är känt som en ”flexibel ytterkant”. Detta minskar aerodynamiskt buller och möjliggör att ugglan kan flyga centimeter från sitt byte utan att upptäckas.