Allianz och OX2 tecknar avtal

Allianz har tecknat ett förvärvsavtal med vindkraftsbolaget OX2 om sex vindkraftverk i Jouttikallio, Lappo. Affären är Allianz första vindkraftsinvestering på den finska marknaden.

Anläggningen kommer att bestå av sex vindkraftverk som beräknas producera 63 gigawattimmar per år. Projektet utvecklats av det finska vindkraftsbolaget Innopower.