Eon klar med uppdelning

Eon har nu slutfört separationen av sina förnybara energikällor och konventionell genereringsverksamhet - med den senare bildar Eon nytt bolag, Uniper.

Uppdelningen trädde i kraft den 1 januari 2016, 13 månader efter det att bolaget meddelade beslutet.

Eons huvudkontor förblir i Essen i nordvästra Tyskland och ska rikta in sig på förnybara energikällor och energinät.

Det nya bolaget, Uniper, kommer att verka från huvudkontoret i Düsseldorf och vara aktiv i konventionell energi- som vattenkraft, naturgas och kol - samt energihandel.