Låga elpriser och vindkraftsrekord

2015 års elpriser ska ha varit de lägsta på 15 år. Årets medelpris för el beräknas hamna på drygt 20 öre per kilowattimme, enligt Bixia. Det är det lägsta medelpriset sedan år 2000 och mer än 8 öre billigare än förra året.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Vindkraften har under året stått för nio procent av den totala elproduktionen i Norden där Sverige och Danmark står för den största delen. Utbyggnaden av vindkraft har fortsatt och omkring 200 nya vindkraftverk har byggts i Sverige under 2015 jämfört med cirka 400 nya under 2014.

– Den ökade vindkraften gör också att priserna sjunker när det blåser. Första helgen i december var det dessutom vindkraftsrekord i Sverige där vindkraften tidvis producerade lika mycket el som 5 – 6 kärnkraftreaktorer. Under delar av den helgen stod vindkraften för 30 procent av den totala elkonsumtionen, konstaterar Anders Engqvist analyschef på Bixia i ett pressmeddelande.

År 2010 låg medelpriset på 55 öre per kilowattimme. Bixia menar att det låga elpriset beror på det milda vädret, den höga tillrinningen i vattenmagasinen och mycket vind.  Medeltemperaturen har legat hela två grader över det normala i landet. Året avslutades mycket milt, blött och blåsigt. I december hamnade temperaturen på cirka fem grader över det normala.

– Det milda vädret har påverkat konsumtionen av el nedåt, vilket har gjort att priserna har sjunkit. Även den försenade snösmältningen innebar mycket låga priser under sommaren. Mycket snö i kombination med en kylig försommar gjorde att tillrinningen i vattenmagasinen blev mycket hög och kulminerade i samband med sommarsemestern. Den kombinationen gav mycket låga priser och den 26 juli var priset i Sverige det tredje lägsta sedan avregleringen 1996, säger Anders Engqvist, i ett pressmeddelande.