Kina vill reformera energisparsystem

Kinas nationella energimyndighet (NEA) har lanserat en ny plan som syftar till att reformera landets sparmekanism kring energi. Målet är att ta itu med reduceringen av förnybara energikällor, däribland vindkraft.

Åtgärderna syftar till att ha en positiv inverkan på utvecklingen av förnybara energikällor. Ett av de viktigaste målen är att lösa problemet med produktionsbegränsningar av vind-, sol- och vattenkraft.

Den nya marknadsmekanismen kommer att uppmuntra försäljningen av förnybar energi mellan regioner (om det behövs) och elproducenter och konsumenter som kommer att kunna förhandla direkt kring försörjningserbjudanden.

Källa: www.windpowermonthly.se