Ingen kraftledning från södra Gotland

Kraftledningen mellan Näs och Stenkumla från Geab kommer inte att byggas, anledningen till detta är att Svenska Kraftnät har beslutat att satsa på en ny växelströmskabel mellan Gotland och fastlandet istället för den likströmskabel som var planerad tidigare.

Geab kommer istället att se över och förstärka det gotländska ledningsnätet, beroende på var det byggs ny vindkraft, eller andra energiformer.

Istället ska befintligt nät och ledningsgator utnyttjas i den utbyggnad som krävs. Ledningarna kan komma att bli en halv meter högre än idag och stolparna ska också bytas ut. Nya högspänningsledningar blir bara aktuella om det krävs för nya vindkraftsparker.

Källa: www.sverigesradio.se