Inox Wind i avtal med Ostro

Inox Wind ska leverera och installera 50 stycken av sina enheter om två megawatt, DFIG 100, till en totalentreprenad för Ostro Energy.

Inox Wing ska ansvara för hela projektets livscykel, från utveckling och konstruktion till driftsättning.

 De ska även ha fått uppdraget att genomföra verksamheter och underhåll av projektet under en flerårsperiod, efter driftsättning.

Källa: www.moneycontrol.com