Gamesa ökar intäkterna

Den spanska tillverkaren Gamesa ska ha haft en stark tillväxt av försäljningen i Indien och Latinamerika som ska ha bidragit till att Gamesas intäkter växte med 30,8 procent jämfört med föregående år under första halvåret av 2015.

Under de första sex månaderna av året ökade vinst före skatt för den spanska tillverkaren med 64,4 procent till ungefär 1,2 miljarder kronor (136 miljoner euro) mot samma period 2014.

Gamesa ska ha uppnått en ökning med 24,9 procent i försäljningen jämfört med föregående år – detta ska ha varit tack vare stark aktivitet i Indien och Latinamerika, som tillsammans tillhandahålls 45 procent av den totala försäljningen.

Europa och USA ska ha bidragit med 38 procent av försäljningen och verksamheten i Kina ökade med 17 procent.

Källa: www.windpowermonthly.com