Vattenfall aktuell med ny teknik

Enligt Vattenfall själva ska företaget vara först i Norden med att satsa på en ny vindmätningsteknik, detta på grund av bland annat egna fälttest som visar att med ny vindmätningsteknik kan det erhållas en produktionsökning på två procent.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

– Våra fälttest av mättekniken har fallit mycket väl ut och även om en produktionsökning på två procent kan låta lite så ger det ett mycket viktigt tillskott av förnybar vindkraft. Vi installerar nu tekniken i 69 vindkraftverk i Danmark och Sverige och potentialen är stor då vi har ambitionen att installera den på halva flottan, säger Karl Bergman, Forskningschef i Norden, i ett pressmeddelande.

Den nya tekniken heter Spinner Anemometer och ska mäta vindflödet vid noskonen, framför rotorn där vindflödet är relativt ostört, vilket ska ge signifikant bättre mätresultat. Fälttestet ska även ha visat att de flesta vindkraftverk har en felaktig vinkel mot vinden på mellan 0 till 10 grader.

– En optimal vinkel mot vinden ger inte bara en produktionsökning utan även en betydande förlängning av vindkraftverkets livstid, säger Karl Bergman, i ett pressmeddelande.